Cougars och evolutionen

Män som föredrar äldre kvinnor har inte gynnats av evolutionen och har inte fått lika många avkommor, eftersom äldre kvinnor inte har varit lika fertila. Däremot finns det en evolutionär förklaring till att kvinnors sexdrift toppar senare än männens. Psychology Today skriver:

”Dessutom kan det vara evolutionärt vettigt för en äldre kvinna att söka en yngre partner. Eftersom kvinnor minskar i fertilitet får deras sexdrift en superladdning för att maximera deras kvarvarande fortplantningsförmåga, visar ny forskning från Austin-universitetet i Texas. Kvinnor i lågfertilitetsgruppen (ålder 27-45) tenderade att ange att de hade mer sex, ville ha mer sex, och hade fler (och intensivare) sexfantasier.  ‘Om du försöker maximera din fertilitet är det klokt att söka en ung partner eftersom hans spermier mår bättre’, säger forskaren Judith Easton”.

What’s more, it might make evolutionary sense for an older woman to seek a younger mate. As women decline in fertility, their sex drive gets a supercharge in order to maximize their remaining baby-making chances, new research from the University of Texas at Austin reveals. Women in the low-fertility group (ages 27-45) were much more likely to report having more sex, wanting more sex, and having more (and more intense) sexual fantasies. ”If you’re trying to maximize your remaining fertility, it makes sense to seek out a younger partner because his sperm is healthier,” says lead researcher Judith Easton.

Annonser

Den manliga blicken

Att vuxna människor ser varandra som sexobjekt är inte konstigt ur ett evolutionärt perspektiv. Ett vackert utseende kan förutsäga innehavet av goda gener, och parning med en vacker person ger chanser att barnen ska få del av dessa goda gener. Män är särskilt benägna att uppskatta en potentiell partners yttre skönhet. Den nederländska filosofen och författaren Griet Vandermassen har kommenterat detta så här i en essä:

”Varför värderar män fysisk attraktivitet i sina partnerpreferenser, för långsiktiga förhållanden såväl som för korta affärer? Svaret är, återigen, enkelt. Evolutionär logik leder oss att förvänta att romantiska och sexuella attraktionskänslor typiskt sett associerades med drag hos det andra könet som innebar hög fortplantningsframgång i den värld där våra förfäder utvecklades. Eftersom kvinnors fortplantningsförmåga minskar kraftigt med ålder, förväntas män ha utvecklat attraktionskänslor för kvinnliga tecken på ungdom och fertilitet. De män som kände sig mer attraherade till äldre kvinnor än yngre blev ingens förfader, eftersom de knappast lämnade någon avkomma. Kvinnors fortplantningsförmåga, å andra sidan, var inte lika länkad till att erhålla fertila partners. Dessutom är manlig fertilitet mindre skarpt minskande än kvinnlig fertilitet och kan därför inte bedömas lika exakt från utseendet. Vi kan därför förvänta oss att utseendet utgör en mindre central del i kvinnors partnerpreferenser än i mäns. Så är faktiskt fallet”.

Varför faller vissa kvinnor för skitstövlar?

Varför faller vissa kvinnor för kriminella, bad boys, psykopater, narcissister och andra skitstövlar? Flera svenska googlebara tidningar har försökt besvara den frågan, utan att koppla det till evolutionen.

Den brittiska vetenskapsjournalisten Carole Jahme har gett följande intressanta förklaring, med stöd i modern forskning:

”FRÅGA CAROLE

Från en trevlig 37-årig tjej

Kära Carole. Varför faller tjejer – rentav trevliga tjejer – för bad boys, även när tjejerna ifråga är 37 och borde veta mycket bättre? Mina väninnor och jag förstår inte oss själva.

Carole svarar:

Den ‘mörka triaden’ av mänskligt beteende består av narcissism (eller självbesatthet), psykopati (inklusive känslokallt, impulsivt, spänningssökande, risktagande beteende) och Machiavellianism (utnyttjande, manipulativt och bedrägligt beteende). Bad boys har ‘mörka triaden’-drag och deras beteende, enligt en teori, är genetiskt, vilket betyder att de är obenägna att ändra sig.

Dessa typer av män tenderar att föredra kortsiktiga förhållanden (inklusive one night stands) framför långsiktiga förhållanden. De försöker även att tävla med andra män genom att tjuvjaga partners för korta otrohetsaffärer.

Forskning har visat att en gnutta ondska kan ge anpassningsfördelar: dessa män tenderar att ha fler kvinnliga partners och därigenom fler fortplantningsmöjligheter än andra män. Karaktären James Bond nämns ofta som en som har ett mörka triaden-drag.

Även om den mörka triaden-personlighetstypen verkar vara allmänt förekommande i mänskliga samhällen, och har observerats i 57 länder, så innebär den kostnader – annars skulle bad boys ha varit vanligare. De som har ett mörka triaden-beteende måste bytesjaga på de samarbetande och oväntande.

Om bad boys stannar på ett ställe och i samma grupp människor för länge kommer deras psykopati att avslöjas. Det har förutsagts att denna evolutionära strategi endast kan lyckas om bad boys klarar av att vara anonyma eller leva ett kringflackande liv.

Evolutionärantropologisk forskning på jägar-samlare, som !Kung San-folket i Kalahari, har visat att framgångsrika, risktagande jägare, som ‘tar hem baconet’ till gruppen, får de flesta parningsmöjligheterna.

Som enskilt personlighetsdrag är framgångsrikt risktagande allmänt uppskattat som ett tecken på goda gener. Kombinationen av modigt, risktagande beteende är ofta attraktivt för kvinnor på kort sikt. Men på lång sikt, även om kvinnor förblir attraherade till mod och risktagande, så ser de även efter det viktiga ytterligare personlighetsdraget osjälviskhet.

Således, om hon får ett val, kommer en kvinna uppenbarligen att föredra en modig, osjälvisk man framför en opportunistisk risktagare.

Ironiskt nog kan ‘trevliga tjejer’ vara de enda kvinnorna som tolererar den mörka triaden-personligheten hos män, och förlåter dessa stygga pojkar och ger dem oavsiktligt ännu en chans att bära sig illa åt.

Är du redo att bli en ensamstående mamma? En bad boy-son som överlever sitt risktagande länge nog för att uppleva könsmogen ålder kan göra dig till farmor många gånger om, men söker du verkligen efter kvantitet framför kvalitet?

Du måste fråga dig själv detta: ‘Vill jag bli ännu en erövringsskåra i denna mans sängram eller är det klokare att vänta på en modig, osjälvisk man’?”

Det verkar alltså som om manliga skitstövlar har fått många avkommor under evolutionen, och som om kvinnor som parar sig med manliga skitstövlar även har fått det. Detta har inte varit den enda framgångsrika sexuella anpassningsstrategin, men det kan ha varit en av de viktigare. Kvinnors dragningskraft till dessa män tycks sitta i nedärvt beteende.